سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود کوشش صبا – عضو هیات علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
کاظم ارزانی – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا پیرمرادی – عضو هیات علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده:

انگور در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوریکه این محصول در بخش باغبانی پس از پسته بیشترین سطح زیر کشت و بعد از مرکبات بیشتری تولید را دارد (Anon,2002) خطر سرمای زود رس پاییزهخسارت زیادی را به باغهای انگور در مناطق انگور خیز ایران مثل استانهای اذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، زنجان و همدان وارد می کند. به عنوا مقال درصد خسارت سرما به تاکستانهای استان اردبیل حدود ۸۰ درصد بوده و معادل ۶۲۲۱ میلیون ریال در سال ۸۱ خسارت وارد کرده است. برای رسیدن میوه انگور نیاز به یکدوره طولانی با نور و دمای مشخص می باشد و از آنجاییکه سرمای پاییزه می تواند این دوره را محدود کرده و خسارت زیادی را وارد کند، گاهی در برخی مقاط ایران برای رهایی از این مشکل انگور جهت فراوری (کشمکش) را زودتر برداشت می کنند که درنتیجه کیفیت کشمکش پایین خواهد آمد.