سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
آمنه رضایی فرج آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستمهای اطلاعات مکانی، دانشگاه علوم و تحقیقات واحد یزد

چکیده:
نقشه ها از مهمترین و کارآمدترین ابزار گرافیکی هستند که با هدف انتقال اطلاعات جغرافیایی تهیه می شوند.نوع خاصی از نقشه که به ارائه اطلاعات آماری در قالب نمودارها و نمادهای کارتوگرافی در یک محدودهجغرافیایی می پردازد، نقشه های موضوعی نامیده می شوند. با وجود پیشرفت های اخیر در نقشه های تحت وببه نظر می رسد که استانداردهای متن باز که پشتیبانی از سرویسهای نمایش نقشه های تحت وب را برعهدهدارند قادر به ساختاربندی همه جانبه نقشه های موضوعی نیستند. هدف از این تحقیق پیاده سازی استانداردهایمتن باز در نقشه های موضوعی و بیان کاستی های موجود در سرویس های نمایش نقشه های است.