سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد خانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام
ابراهیم خواجه ای – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام

چکیده:

جامعه ای در مسیر پیشرفت و توسعه قرار می گیرد، که از همه توانها و پتانسیل خود، در جهت بهره وری بهتر استفاده کند، باید زمینه هایی را فراهم آورد که هر کس به اندازه توان خود جامعه را به سوی توسعه سوق دهد. یکی از توجهات شایسته و مهم در زمینه پیشرفت جامعه و اقتصاد، توجه به امر مشارکت مردمی می باشد. وجود بیش از ۴۴ میلیونهکتار اراضی آبرفتی و مستعد برای اجرای پروژه های پخش سیلاب و آبخوانداری در کشور که در حال حاضر فقط ۰/۱۴ درسد آن در قالب ایستگاه های تحقیقاتی، ترویجی و آموزشی اجرا گردیده است. گستردگی و پراکندگی این اراضی در سرتاسر کشور و اهمیت موضوع در رابطه باخطرات ناشی از وقوع سیلابها، خشکسالیهای متوالی، تخریب منابع طبیعی از یکسو و افزایش بی رویه جمعیت و نیاز به منابع آب و خاک برنامه ریزی دقیق و کلانی را می طلبد.
با توجه به بحث هزینه های مطالعاتی و اجرائی، نگهداری و بهره برداری صحیح، اجرای این پژوه ها بدون مشارکت مدرمی میسر نخواهد بود. دراین رابطه با برنامه ریزی مدبرانه و با رفع موانع ساختاری ، اجتماعی ، فرهنگی در روستاها و اجیاد تسهیلات لازم با هدف افزایش درآمد، اشتغالزایی و توسعه پایدار با مشارکت مردم در این پروژه ها می توان قدمهای موثری برداشت. با یکانقلاب فراگیر از دستاوردهای ارزشمند پروژه های پخش سیلاب و آبخوانداری در سرتاسر کشور اسلامی بهره گرفت. استفاده از تسهیلات بانکی و آموزش و ترویج روستائیان جهت افزایش آگاهی و آشنا کردن آنها با دستاوردهای پروژه های پخش سیلاب از یکسو و ایجاد اعتقاد درونی در مسئولین دست اندرکار به اهمیت و اثرات مشارکت مردم در این پروژه ها از سوی دیگر از مناسبترینراهکار در این امر می تواند باشد.