سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد نیکنام – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
ابراهیم ثنایی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران علی خاتمی، کارشناس ارشد سازه
محمد امین شیخ‌الاسلامی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

بادبندهای واگرا دارای قابلیت بسیار خوب جذب انرژی و نیز شکل‌پذیری و سختی مناسبی هستند و در عین حال استفاده از آنها در سازه‌ها با ظرافت‌های ویژه‌ای همراه است بطوریکه عدم طراحی مناسب و اجرای نکاتی خاص اعتبار سیستم را براحتی مخدوش می‌کند. متأسفانه در کشورمان طراحی و اجرای این‌گونه سیستمها بر مبنای ضوابط خاص صورت نمی‌گیرد و در نتیجه مقاوم‌سازی بسیاری از این ساز‌ه‌ها را در پی خواهد داشت. محور اصلی این مقاله شناسایی نقاط ضعف سازه‌های موجود با سیستم مهاربندی واگرا در درگیری با زلزلة طرح و ارائة پیشنهاداتی در چگونگی بازسازی تا سطح نیاز لرزه‌ای می‌باشد. در این کار پژوهشی نمونه‌هایی از سازه‌های متداول با سیستم یاد شده انتخاب و با مدلسازی به روش تحلیل غیرخطی، بر مبنای روش عملکردی مورد مطالعه قرار گرفته است. انواع ضعفهای محتمل سازه‌ای شناسایی و راهکارهای رفع نقیصه‌های موجود ارائه گردیده است بطوریکه سیستم بتواند از خود رفتار لرزه‌ای مناسبی را نشان دهد.