سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالله تیموری هزار جریبی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن – دانشگاه صنعتی شاهرود
محسن حاجی حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن – دانشگاه صنعتی شاهرود
میثم عباسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح

چکیده:

سیکل تولید در معادن روباز شامل پنج مرحله حفاری، انفجار، بارگیری ، باربری و سنگ شکنی می باشد که پروسه آتشباری از نظر ایمنی در بین سایر عوامل خطرات بیشتری را محتمل می سازد. این پروسه خطرات محیطی گوناگونی در خود معدن، به صورت پرتاب سنگ و عقب زنگی و در پیرامون معدن به صورت انفجار هوا و لرزش زمین ایجاد می کند. انفجار هوا تغییر فشار یک جبهه موج هوا به دلیل انفجار مواد منفجره می باشد. شوک و لرزشی که در اثر انفجار مواد منفجره در داخل زمین به وجود می آید را لرزش زمینگویند. در صورت عدم کنترل این پدیده در آتشباری، صدمات زیادی به تجهیزات و تاسیسات اطراف معدن وارد خواهد آمد. دراین مقاله ابتدا به معرفی پدیده های انفجار هوا و لرزش زمین و عوامل ایجاد کننده آنها پرداخته شده و سپس راههای کاهش شدت و صدمات ناشی از این دو پدیده را افزایش ایمنی معدن مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است.