سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی عیدیانی – استادیار دانشگاه آزاد بجنورد – دانشکده مهندسی – گروه برق، مربی دانشگاه
محمدحسن مدیرشانه چی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی – گروه برق
کاظم عاملی – مهندسین مشاور نارسیس – مشهد، مربی دانشگاه آزاد تربت حیدریه – دانشکده م
سعید احمدی –

چکیده:

توسعه و گسترش شبکه های انتقال و توزیع، مقدار جریـان خطا افزایش یافته است . در این مقاله ابتـدا روشـهای کـاهش جریان خطا که بصورت تئوری و عملی از آنها اسـتفاده شـده است؛ بصورت خلاصـه گـردآوری شـده و سـپس روشـهای عملی کاهش جریان خطا بر روی شبکه خراسـان ۸۵ و ۹۰ بـا نرم افزار DIgSILENT بررسی شـده اسـت . در ایـن بررسـی، قابلیت اطمینان شبکه، هزینه بهره برداری از روش ارائه شده و حفاظت سیستم نیز در نظر گرفته شده است .