سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناهید امینی – کارشناس شرکت مهندسی مشاور فارس (شیراز)، کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اط
حسین صفری – دکترای مهندسی صنایع دانشگاه تهران

چکیده:

ضرورت مشتری گرایی درمدیریت زنجیره تامین موجب توجه سازمان ها به یکپارچگی بیشتر در استراتژی های ایجاد و نگهداری زنجیره تامین گردیده است با توجه به نرخ برگشت ۱۵ تا ۲۰درصد محصولات در زنجیره تامین، همواره تولید کنندگان و توزیع کننگان با چالش بزرگی دراین زمینه مواجه میباشند از این رو مدیریت فرایند لجستیک معکوس و کنترل انتقال کالا ها و تولیدات دارای قابلیت بازگشت در مدیریت زنجیره تامین بمنظور کاهش هزینه و زمان نقش مهمی در تسهیل این چالش و تثبیت موقعیت رقابتی تامین کنندگان در بازار خواهد داشت. از جمله راهکارهای بهبود در مدیری لجستیک معکوس استفاده از تکنولوژی اطلاعات و فناوری ها ی نوین اطلاعاتی همچون شناسایی به کمک امواج رادیویی (RFID) در زنجیره تامین می باشد که امروزه در دنیا مورد توجه جدی قرار داد اما متاسفانه درایران هنوز موردتوجه واقع نشدها ست دراین مقاله ضمن بررسی و تشریح فرایند لجستیک معکوس و جریان محصولات برگشتی کاربرد فناوری RFID به عنوان رویکردی نوین در مدیریت لجستیک معکوس ارائه شده و مزایای حاصل از ان به طور جامع جهت بهبود و کاهش هزینه و زمان در فرایند لجستیک معکوس مورد بررسی قرار گرفته است.