سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کریم زیرک جوانمرد – شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

چکیده:

کل آب موجود در جهان بالغ بر ۱/۴ میلیارد کیلومتر مکعب است، که ۲/۵ درصد آن را ابهای شیرین بصورت یخچالها، ذخایر برف و یخ، ابهای زیر زمین، دریاچه های آب شیرین، رودخانه ها … تشکیل می دهد، از این مقدرا ۰/۸ درصد آن قابل بهره برداری است. یعنی اگر کل آب موجوددر جهان را یک بشکه ۲۰۰ لیتری فرض کنیم، آب قابل استحصال شیرین حداکثر ۴۰ سانتی متر مکعب خواد بود. منابع آب تجدید پذیر کشور اعم از سطحی، زیر زمینی و رودخانه های مرز ۱۳۰ میلیارد متر مکعب است، این مقدار آب حاصل از ۴۱۲ میلیارد متر مکعب بارندگی در سطح کشور و ۱۳ میلیارد متر مکعب ابهای مرزی است، در شرایط فعلی ۴۱ میلیارد متر مکعب ازآبهای سطحی و ۴۶ میلیارد متر مکعب از ابهای زیر زمینی استفاده میشود.
تا سال ۱۳۵۷ با احداث ۱۳ سد بزرگ ۱۴ میلیارد متر مکعب و تا پایان تیر ماه ۱۳۸۶ جمعا ۲۸ میلیارد متر مکعب از آبهای سطحی مهار شده است . بنا به گفته وزیر نیرو در سال ۱۳۹۵ با اتمام سدهای در دست مطالعه و اجرا، پرونده سد سازی در کشور بسته شده و میزان آب قابلاستحصال به ۱۰۸ میلیارد متر مکعب خواهد رسید.
بنا به گزارش مجامع بین المللی ایران چهاردهمین کشور دارای بحران آب بوده و در رده سوم تبخیر و تهریق دنیا قرار دارد. از طرفی راندمان آبیار در بعضی از شبکه های آبیاری زیر ۲۰%ومقدار محصول تلوید شده از یک متر مکعب آب کمتر از ۷۰۰ گرم است که به مراتب پایین ر از معیارهای جهانی است.
با توجه به اینکه شعار جهانی آب در سال ۲۰۰۶ میلادی آب و فرهنگ بوده می توان با جرئت اظهار نظر نمود که راه حلهای سازه ای بحران آب در ایران بزودی به پایان می رسد و باید به دنبال روشهای فرهنگی، ترویجی و غیر سازه ای رفت که این تحقیق حرکتی در این راستا است.