سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل قهرمانی گرگری – معاون فنی، شرکت مهندسین مشاور مترا، تهران
محمدصادق معرفت – عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

پل قوسی سنگی تله زنگ، در کیلومتر ۵۸۷ راه‌آهن لرستان، با یک دهانه اصلی ۶۰ متر و نه دهانه ۱۰ متری، در سالهای ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۷ طراحی و اجرا شده است. در سال ۱۳۶۵، دهانه اصلی پل بر اثر بمباران هوایی تخریب شد. به منظور برقراری هر چه سریعتر ارتباط، عرشه جدید بصورت ۶ تیر ورق فلزی، به طول ۷۲ متر و به ارتفاع ۵/۲ متر، طراحی و در سال ۱۳۶۶ اجرا شد. پس از بهره‌برداری، مشخص گردید که عرشه دارای تغییر شکلها و لرزشهای بزرگ است، به نحوی که ادامه سرویس پل را نامطمئن می‌سازد. با توجه به مشکلات مذکور، تقویت پل در دو مرحله در سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۳ صورت گرفت. اگر چه این تقویت‌ها، برخی از مشکلات پل را حل نمود، لیکن ارتعاشات بزرگ جانبی کماکان باقی ماند. به منظور شناسایی مشکلات و یافتن راه حل‌های احتمالی، تصمیم گرفته شد تا آزمایش بارگذاری تمام مقیاس بر روی پل انجام شود. با انجام این آزمایشها، پاسخ سازه به صورت تغییر شکل‌، شتاب و کرنش ثبت شد. بررسی‌ها نشان داد که تغییر شکل جانبی در حدود ۵ برابر مقادیر مجاز بوده و مقادیر شتاب عرشه نیز به اعداد بزرگی در حدود ۱٫۰g بالغ میگردد. بر مبنای نتایج بدست آمده، مدل اجزای محدود پل بهنگام شد واز آن برای تحلیل استفاده شد. راههای تقویت پل بر مدل مذکور اعمال گردید و نتایج با مقادیر مجاز مقایسه شد و نهایتا راهکارهای تقویت مناسب با در نظر گرفتن نکات اجرایی بصورت مقدماتی ارائه گردید.