سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمدصادق کهخاکهن – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، گروه بیابانزدایی، دانشگاه کاشان
حسین کیخا – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده آب و خاک، گروه آبخیزداری، دانشگاه زابل
مهدیه ابراهیمی – استادیار، دانشکده آب و خاک،گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه زابل

چکیده:
کشورهایی که در مناطق خشک ونیمه خشک جهان قرار دارند با توجه به تغییرات اقلیمی شدید جهان ازجمله کاهش بارندگی ها، افزایش دمای کره ی زمین و… بیش ازسایر کشور ها درمعرض خطر کمبود شدید منابع آب شیرین سالم جهت استفاده برای شرب، کشاورزی وصنعت هستند که کمبود این منابع یک مانع جدی برای توسعه ی پایدار این کشورها خواهد بود(بردباروهمکاران1388)، از این رو استفاده از آبهای نامتعارف برای جبران بخشی از این کمبود مدنظر محققان وسیاستمداران قرار گرفته است.استفاده از آبهای نامتعارف علاوه برفواید فراوانی که درجهت تامین آب مورد نیاز برای توسعه ی فضای سبز، شرب،صنعت وکشاورزی درصورت تصفیه مطلوب دارند،دارای معایب زیادی نیز هستند که درصورت رفع نشدن ورهاسازی بدون مدیریت وبرنامه، مشکلات زیست محیطی وبهداشتی زیادی را به بار می آورند از این رو استفاده از روش های جدید با راندمان بالا برای بهره وری بیشتر از این آبها دربسیاری از کشورها مورد مطالعه وبررسی قرارگرفته است