سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نوروز محمد نوری – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی مک
سید امین حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در ا ین مقاله ,سعی شده است علاوه برمطالعه گذرا ی کارها یی که بر رو ی شناخت ناپایداری کاویتی انجام شده است , از منظری جدید، یعنی دیدگاه های بنیادین ناپا یداری هیدرودینامیکی به بررسی پدیده پرداخته شود, برای تحقق این امر ابتدا انواع مختلف ناپایداری هایی که در کاویتی رخ می دهند در دو فرم ذاتی و سیستمی معرفی می شوند , سپس به بررسی ناپایداری از نفطه نظر این مقاله پرداخته می شود , نگاه به ناپا یداری از این دیدگاه , باعث شناخت مفهومی و بهتری از ناپایداری های رخ داده, می شود .در ادامه , به توضیح ناپایداری های بنیادین هیدرودینامیک نظیر (کلوین _ هلمهولتز (Kelvin-Helmholtz)، ریلی_ تیلور (Rayleigh-Taylor) و امواج جاذبه ) بر روی سطح کاویتی پرداخته می شود , برای تحقق این امر یک مدل ساده برای سطح سوپر کاویتی (مدل صفحه ای) در نظر گرفته شده و سپس با بررسی اثر پارامترهای مختلف نظیر اختلاف دانسیته, اختلاف سرعت در سطح مشترک سوپرکاویتی و… در شرایطی که برای مسأله تعریف می شود , به امکان یا عدم امکان رخداد این نوع ناپا یداری ها در سطح سوپر کاویتی پرداخته می شود, در قسمتی از کارهم به تفاوت هایی که ممکن است در وقوع ناپا یداری در سطح بالایی و پایینی سوپر کاویتی وجود داشته باشد , اشاره می گردد. در این مقاله تلاش بر آن است تا ضمن نگاهی مفهومی به ناپایداری مرز سوپر کاویتی, بررسی پدیده با استفاده از مفاهیم بنیادی ناپایداری و مدل سازی ریاضی آن انجام گیرد.