سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین غلامعلیان – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمد رضا کبریائی زاده – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

مطالعات انجام شده بر اساس کنودونتها بر روی رسوبات دونین در شمال شرقی اصفهان در دو مقطع چاهریسه و زفره سن دونین پسین را برای این دو مقطع ثابت کرده است . در مجموع ۲۱۰ نمونه از دو مقطع برداشت شده که ۱۳۵ عدد از چاهریسه و ۷۵ عدد از زفره برداشت شده اند . تعداد ۸ جنس و ۳۶ گونه کنودونت شناسایی شدند که تمام آنها مختص مناطق کم عمق دریا هستند . مجموعه این گونه ها میتواند محیطی از ساحل تا بخش میانی فلات قاره و یا کمی متمایل بطرف بخش عمیق فلات قاره را نشان بدهد .