سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یعقوب لاسمی – دانشگاه تربیت معلم تهران
هادی امین رسولی – دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

واحدهای شیلی و کوارتزیت بالائی در منطقه تویه – دروار (۴۸ کیلومرتی جنوب رغبیدامغان) با ناپیوستگی همشیب روی واحد زیرین سازند لالون قراردارند و با افقی از خاک قدیمی (Palaeosol) از عضو ۱ سازند میلا متمایز می گردند. واحدهای مذکور شامل مجموع رخساره های تخریبی وکربناته هستند که در مرحله ابتدائی پیشروی آب در یا در اواخر کامبرین پیشین (بعد از انقراض بزرگ جهانی کامبرین زیرین)، تشکیل شده اند. این نهشته ها در یک پلاتفرم نوع رمپ درحاشیه واگری شمال گندوانا تشکیل شده اند. واحدهای شیلی وکوارتزیت بالایی شامل ۲ توالی دسته سوم (Third-Order) می باشند.