سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمد جوادموسوی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
سیده آیه هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرو

چکیده:

جهت مطالعه نهشته های سازند بهرام در ۱۳ کیلومتری شمال غرب دامغان یک برش چینه شناسی انتخاب گردید که این برش با ضخامت واقعی ۴۴۰ متر آهک های خاکستری بهرام همراه با میان لایههای شیل و مارن تشکیل گردیده است بر اساس مطالعات میکروف اسیس و بررسی ۷۰ مقطع نازک، ۱۶ میکروفاسیس مختلف شناسایی شده است که به محیط های پهنه جزرومدی، تالاب و سد وکرانه ساحلی مربوط میباشند