سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محبوبه اصغری –
محمدحسین آدابی –

چکیده:

واحدهای سنگ چینه ای سازند سروک در چاه اهواز ۶۳، دارای ضخامت حدود ۷۶۰ متر بوده و در کرکس بالایی ( سنومانین) نهشته شده است. این سازند با نا پیوستگی هم ش برای سازنده کژدمی قرار گرفته است. مرز بالایی آن با سازندگی ایلام ( سنومانین) به طور نا پیوستگی فرسایشی ( DISCONFORMITY ) می‌باشد. ۱۱ میکروفاسیس تشخیص داده شده است که در چهار گروه محیطی، دریای باز ، سد ، لاگون و پهن جزر و مدی نهشته شده‌اند. از آنجایی که تفکیک و شناسایی با سازنده سروک و ایلام در این چاه به دلیل شباهت‌های سبک‌شناسی مشکل است در این تحقیق سعی شده با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی نظیر تغییرات عناصر فرعی SR/NA/MN و FE نسبت‌های NA/SR و MN/SR و ایزوتوپ های اکسیژن و کربن مرز بین این دو ساز و تعیین گردد.