سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمد موسوی روح بخش – شرکت نفت خزر
امید عرب زاده – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
امیر اکبری – گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

با انجام مطالعات استراتیگرافی (چینه شناسی) رسوبات اشکوب آبشرون در منطقه جنوب ساری (سنگتراشان) شناسایی گردید و انتخاب این مقطع به علت وفور زیاد فسیل آزاد در ناحیه امامزادسه تن (مقطه سنگتراشان) می باشد. از این مقطع تعداد ۵ نمونه ماکروفسیل به صورت شاخص در نظر گرفته می شود که سن این رسوبات با توجه به شواهد فسیلی آبشرونین در نظر گرفته می شود. از جمله این ماکرو فسیل های شاخص می توان به نمونه های اشاره کرد: Cleissenia vexatilis، Clessenia imidiata Micromelania، Eumphalia pisiformis (Helix) ، Dressencia polymorpha ، subcaspia . با توجه به بین لایه های کنگلومرایی از جنس آهک ریزدانه و گل می توان به یک ترتیب پسرونده که بر روی رسوبات اشکوب آگچاگیل و رسوبات میوسن منطقه است، اشاره نمود. از روی شواهد فسیلی شرایط دریای آبشرونین را دریایی لب شور، با سرعت عقب نشینی زیاد، گستردگی کم، دارای آب گرم با اکسیژن زیاد و شرایط شیبهبه دریای یخزر کنونی در نظر گرفته می شود.