سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیما میرزاعلیزاده – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا
پرویز ترابی تهرانی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در مقاله حاضر تغییرات زمانی بار معلق رودخانه آجی چای در ایستگاه سرانسر (محل ورود به دشت سراب) براورد شده است و بر اساس آن رسوب خیزی حوضه آبریز رودخانه و رابطه آن با عواملی نظیر بارش و دبی جریان تجزیه و تحلیل شده است.نتیجه این بررسی ها نشان می دهد که این حوضه از توان فرسایش پذیری متوسطی برخوردار است و بخشاعظم فرسایش آن در ماههای تر سال (فروردین – اردیبهشت – خرداد – مهر – آبان) انجام می شود. در این حوضه با افزایش جریان و بارندگی بار معلق نیز افزایش می یابد. رابطه مستقیمی بین دبی جریان و بارندگی و بار معلق وغلظت مواد رسوبی وجود دارد.