سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

هادی میرابوالقاسمی – مهندسین مشاور اب خاک تهران
سعید مرید –

چکیده:

در مقاله حاضر تغییرات زمانی بار معلق رودخانه کرخه درایستگاه پای پل محل ورود بهدشت خوزستان براورد شده و براساس آن رسوب خیزی حوضه ابریز رودخانه و رابطه آن با عواملی نظیر بارش و گذر حجمی تجزیه و تحلیل شده است نتیجه بررسی ها نشان میدهد این حوضه از توان فرسایش پذیری نسبتا زیاد ی برخوردار است و بخش اعظم فرسایش آن در ماههای ترسال اوایل ابان تا اواخر خرداد و بصورت عمده ماههای ابان اذرفروردین و اردیبهشت انجام می شود همچنین رسوب خیزی حوزه طی سالهای مختلف تا حدود ۱۶ برابرتفاوت نشان داده یک رابطه نمایی نیز بین بارش متوسط و بار معلق ویژه حوضه ابریز بدست امده است.