سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرج الله فیاضی – دانشگاه تربیت معلم تهران
رضا فتحی – دانشگاه تربیت معلم تهران
جعفر غیومیان – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

با توجه به اهمیت مطالعات کواترنری در حل مشکلات امروزی زندگی بشر، و لزوم انجام مطالعاتی جامع در مورد رسوبات کواترنری ایران، یک طرح ملی به نام طرح ملی تحقیقات کواترنر در مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری در حال انجام است که این کار تحقیقی، قسمتی کوچکی از این طرح ملی است. در این تحقیق رسوب شناسی دشت شهریار بررسی شده و در نهایت با استفاده از شواهد رسوب شناسی، بافت و ساخت رسوبی و شواهد زیرسطحی، محیط رسوبی رسوبات دشت شهریار تعیین گردیده است.