سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

پریما بهرامی زنوز – کارشناس ارشد رشته علوم اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگ
پروانه بهرامی زنوز – کارشناس ارشد رشته علوم اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگ
مریم بهرامی زنوز – کارشناس ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

بانکداری الکترونیک به عنوان یک نیاز و موتور حرکتی اقتصاد در دولت الکترونیک محسوب می شود که دورشدن از آن نه تنها جلوی پیشرفت کشور را می گیرد بلکه روند حرکت اقتصاد کشور را معکوس کرده و لطمات جبران ناپذیری را بر کشور وارد خواهد کرد بیشتر مطالعات در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) حاکی از تاثیر مثبت و معنادار آن بر بهره وری و رشد اقتصادی است اما هنوز در کشورهای در حال توسعه به علت وجود ضعف در زیرساختهایشان نمی توان به روشنی دراین باره نظر داد. لذا دراین مقاله قصد داریم تاثیر ابزارهای جدید الکترونیکی را بر رشد بهره وری نیروی کار در صنعت بانکداری کشور مورد بررسی قرار دهیم مدل به کاربرده شده تابع تولید کاب – داگلاس با در نظر گرفتن ( تعداد دستگاههای ATM) می باشد که با استفاده از روشهای داده های تلفیقی و نرم افزار Eviews6 تخمین زده شد.