سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد رحمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

این مقاله برگرفته شده از پایان نامه دوره کارشناسی ا رشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری نگارنده است در مبحث فوق سعی شده است به نحوه رشد فیزیکی شهر همدان از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از آن پرداخته شود و لذا بی شک توجه به بحث مهاجرت روستائیان به شهر همدان و مطالعه استقرار مکانی آنها در نظام فضایی شهر یک ی از ضرورتهایی است که می بایست به آن پرداخته شود و با شناخت فضاهای سکونتی فوق محیطهای طبیعی سازنده این ساختار در اجزاء شهر بررسی و گذشته بکر و فضاهای باز طبیعی آنها با وضعیت فعلی که تراکم ، ازدحام ،ترافیک است به بحث گذاشته می شود تا مطالعه تطبیقی موضوع جهت استنتاج حقیقی از واقعیت آمایشی شهر همدان حاصل گردد که در این نوع از تقابل ، تعارض بین محلات حاشیه نشین و شهرکها کاملاً مبین واقعیت تلخ دیگری است که در نتیجه وضعیت سکونتی شهر را دچار مشکلات فراوان می نماید .