سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاده کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت مواد ، دانشکده مهندسی و علم مواد-
ابوالقاسم دولتی – دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پروژه نانوتیوب های اکسید تیتانیم به روش آندایزینگ بر روی تیتانیم خالص تولید شده و مکانیزم تولید آن توسط منحنی های کرنوآمپرمتری و ولتامتری بررسی شد. در این مقاله اکسید تیتانیم با حفرات منظم بر روی سطح تیتانیم در الکترولیت فلورایدی ایجاد گردید. آندایزینگ در دمای اتاق و توسط جریان DC انجام شد. مورفولوژی و ساختار نانوتیوب‌ها توسط روش میکروسکوپ الکترونی SEM بررسی شد. در این تحقیق ولتاژ و زمان بهینه و همچنین شرایط حمام برای تشکیل نانوتیوبهای منظم بدست آمد و ولتاژ تولید نانوتیوب با استفاده از منحی های ولتامتری به دست آمده و با شرایط آزمایشگاهی و منحنی های کرنوآمپرمتری مقایسه شد. محدوده تولید نانوتیوب در پتانسیل بین V22-16 به دست آمد که قطر داخلی آن ها بین nm110-90 شدند.طول این نانوتیوب ها تقریباً ۲٫۵ بوده و دانسیته نانوتیوب ها در حدود Cm -2109*8.1 می باشد.همچنین طول ناوتیوب به طور تئوری محاسبه شده و با حالت آزمایشگاهی مقایسه گشت.