سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سونا حسین آوا – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات باغبانی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذ
داوود جوادی – عضو هیئت علمی ایستگاه تحقیقات فندق آستارا

چکیده:

در این مطالعه رشد و نمو میوه فندق بررسی شد. مشخص گردید که بعد از گرده افشانی, لوله گرده به طرف پایین خامه شروع به رشد می کندو در این مرحله, رشد لوله گرده برای مدت۳الی۴ ماه متوقف می گردد.پس از این مدت رشد لوله گرده دوباره شروع می شود وعمل تلقیح صورت می گیرد.در فندق,چندین کلاله از جوانه گل رشد می کنندو میوه ها به صورت خوشه مرکب ظاهر می شوندو هر کدام از میوه ها توسط یک پوشش برگ ماننداحاطه می گردد. پوست چوبی و مغز میوه به ترتیب ازدیواره تخمدان وجنین منشا می گیرند.چندین ماه بعد از گرده افشانی هیچ گونه رشد میوه از نظر ماکروسکوبی مشاهده نمی شود.بنابراین در این پژوهش مشخص گردیداز زمان گرده افشانی (بهمن ماه)تا برداشت میوه(مرداد ماه) در رقم نقرت رشد تخمدان برای مدت ۴الی۵خیلی کند می باشد. پس از آن رشد میوه سریع می شود. درمرحله رشد سریع ,قطر میوه تا ۹۰% افزایش می یابد.سپس رشد میوه به طور ناگهانی کاهش می یابد. افزایش ماده خشک وابعاد پری کارپ در فاز های رشد میوه از منحنی اسشکل تبعیت می کند. در این منحنی رشد میوه در فاز های اول وسوم کند اما در فاز دوم سریع بود.میزان آب وروغن میوه ها تا زمان برداشت به ترتیب کاهش و افزایش می یابد .