سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور کلباسی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امین احمدپور – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید مفتخر – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فیروزه تقوی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی-دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان برای تولید پلی اتیلن ترفتالات (PET) از مونواتیلن گلایکول و ترفتالیک اسید خالص استفاده می شود . در ابتدا مونومرها در راکتورهای استریفیکاسیون تولید شده و پس از آن مونومرهای تولیدی در راکتورها ی پلیمریزاسیون به پلیمر تبدیل می شوند . در گرید بطری لازم است که دنباله واکنش پلیمریزاسیون در حالت جامد انجام شود که به این واحد جانبی ،پلیمریزاسیون حالت جامد(ssp) گفته می شود .در این واحد چیپس های آمورف قبل از ورود به راکتور باید بهکریستال تبدیل شده تا مانع از چسبندگی آنها در راکتور شود . لذا از یک کریستالیزور بستر سیال استفاده گردیده است . در این پروژه فرآ ی ند رشد کریستال هایPET درون چنین کریستالایزر ایزوترمی مورد بررسی قرار گرفته است . با استفاده ازانجام آزمایشات متعدد و تغییرات دبی ورودی به واحد، بالاترین درجه کریستالیتی ممکن حاصل گردیده است . در پای ان با استفاده از یک معادله درجه سه، مدلی برای توصیف منحنی رشد کریستال هایبر حسب فلوی ورودی به کر PETی ستالیزربدست آمد که با داده های تجربی هماهنگی خوبی را نشان میدهد.