سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی آرائی پور – شرکت برق منطقه ای یزد

چکیده:

درجهان امروزکه سازمانها درمحیطی ناامن، متلاطم و با تغییرات مداوم بسر می برند و هرکدام برای بقاء و دوام خود، به طریقی به تکاپو مشغولند، مشتری یا ارباب رجوع به عنوان علت وجودی وادامه حیات سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است وجلب رضایت مشتری از خط مشی های بسیار مهم و کار آمد برای تضمین بقای هر سازمان می باشد . امروزه پژوهشهای اجتماعی به صورت یک راه حل و روش بسیا ر منطقی واساسی درجهت رفع مشکلات وارائه پیشنهادهای جدید در جامعه مطرح می باشد . اکثر سازمانها و مؤسسات برای بهبود فعالیت خویش و هماهنگی هر چه بیشتر با اجتماع، به سوی نتایج پژوهشها و سنجش افکار عمومی روی آورده اند و به این نتیجه رسیده اند که نظرات مردم و مشتر یان می تواند نقش بسزایی در بالا بردن سطح کیفیت و بهبود روشها و همکاری مستمر آنان داشته باشد . در صنعت برق نیز یکی از راههای شناخت مسایل ومشکلات، بررسی دیدگاهها و نظرات مخاطبان و یا به عبارت دیگر مشترکین این صنعت است . مدیران صنعت برق برای تصمیم گیری بهتر، نیازمند اطلاع و آگاهی نسبت به میزان رضایت مشترکین از عملکرد خود هستند . سنجش نظرات مشترکین ، آنها را یاری می کند تا نقاط ضعف و قوت خود را بهتر شناخته و در جهت رفع آنها برنامه ریزی بهتری ارائه نمایند .
این مقاله نتیجه یک پروژه پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد تحت عنوان ›› بررس وشناخت عوامل موثر بر رضایت مشترکین مصارف صنعتی وتعیین اولویت آنها درشرکت برق منطقه ای یزد ‹‹ می باشد وهدف ازآن بررسی و شناخت عوامل موثر بر رضایت مشترکین مصارف صنعتی شرکت برق منطقه ای یزد وتعیین اولویت آنها می باشد تا با شناخت عوامل مزبور و باتوجه به اولویت آنها پیشنهادهای اصلاحی درجهت ارضاء نیازها و جلب رضایت مشترکین مربوط ارائه شود .