سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنگره بین المللی اخلاق زیستی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین حیات غیبی – بخش فیزیولوژی – دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه ارومیه
زهرا جوانمرد – دانشجوی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
مهسا آجودانی – دانشجوی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
حمیدرضا احمدی آشتیانی – دانشجوی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

چکیده:

در فارسی کلمه Ethic به معنی اخلاق آورده شده است که نشان دهنده انجام کار به طریقی است که اصول خاص در آن رعایت شود Animal right (حقوق حیوانات) در عرض Human right (حقوق بشر)حقوق حیوانی را مطرح می کند و برای استفاده در تحقیقاتی از طرف مراجع بین المللی قوانینی وضع گردیده مانند APAS-6.5 , APAS-6.20 که رعایت حقوق آزمایش شونده چه انسان و چهحیوان الزامی می نماید. در این تحقیق وضعیت حقوقی حیوانی در کشتارگاه ها و مراکز آموزش در ارتباط با حیوانات در ایران مورد بررسیمراکز مبارزه با سگ های ولگرد مورد توجه قرار گرفته و موارد متعددی مشاهده گردید کهحیوانات تحت شرایط خارج از رعایت حقوق حیوانی قرار دارند. ولی در ازمایشگاه های تحقیقاتی مانند فیزیولوژی و فارماکولوژی به دلیل رعایت اصول حقوق حیوانی و ثبت در مقالات باحیوانات اصولی تر برخورد میشود.