سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فریده ملکشاهی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
علی فرهادی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده:

مقدمه و هدف: تغذیه آمیزه ای از مراحل متعدد و گوناگون است که طی آن موجود زنده مواد لازم را دریافت و مصرف می کند. بین تغذیه و بهداشت ارتباط مستقیم وجود دارد. بطوریکه تغذیه نامتعادل یا ایتفاده از غذای آلوده نه تنها سبب بروز بیماری می شود، بلکه بدلیل تضعیف مقاومت بدن زمینه ابتلا به بیماریهای دیگر با منشاء غیر تغذیه ای را نیز بتدریج فراهم می سازد. در نتیجه مصرف مواد غذایی به میکروب و یا سم آن احتمال بروز مسمومیت، تحمیل هزینه های درمان و گاهی مرگ وجود دارد. مواد غذایی نقش مهمی در زندگی و سلامتی انسان دارد. در این میان اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی در جامعه نقش مهمی در سلامت بهداشت جامعه دارند. بطوریکه خیلی از افراد بعلت مشغله کاری و مسافت طولانی و … اجبار به استفاده از غذای بیرون از منزل در اغذیه فروشی ها بویژه ساندویچ دارند. اگر شرایط محیط فیزیکی، تهیه و توزیع، نگهداری اغذیه فروشی غیربهداشتی باشد می تواند سبب بیماری (حصبه، اسهال و …) در افراد شود. در این راستا پژوهشی توصیفی تحلیل با هدف تعیین رعایت استاندارهای وضعیت بهداشت محیط اغذیه فروشیها در سطح شهر خرم آباد انجام گرفت. موار و روش: ۷۰ اغذیه فروشی به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اطلاعات فردی و فرم بررسی اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی مرکز بهداشت بود. اطلاعات به روش مصاحبه و مشاهده در یک مرحله جمع آوری گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که ۱۰۱ نفر در اغذیه فروشیها شاغل که ۵۴% آنها در گروه سنی ۲۹-۲۰ که ۳۶% دیپلمه و بالاتر بودند. ۶۲% سابقه کار بین ۱۰-۱ سال داشتند، ۷۰% فاقد لباس فید و ۱۰۰% فاقد کلاه و ۲۸% فاقد کارت معاینه پزشکی بودند. از نظر بهداشت محیط ۹۶% فاقد توری، ۹۲% فاقد توالت، ۷۶% فاقد تهویه مناسب، ۱۸% فاقد میز و صندلی، ۲۴% فاقد دستشویی و ۸۶% فاقد ظرفشویی بودند در ۹۷/۱% نمونه ها فردی که ساندویچ درست می کرد پول را هم دریافت می نمود. در ۷۷% موارد شستشوی سبزیجات و گوجه بهداشتی نبود. بطور کلی اکثریت واحدها از نظر بهداشت محیط در سطح نامطلوبی بودند. همچنیننتایج ارتباط معناداری بین سن و تحصیلات و بهداشت نشان داد. بحث: با توجه به اینکه سلامت جامعه در گرو رعایت اصول صحیح بهداشت اماکن تهیه و توزیع غذا و … می باشد، لذا پیشنهاد می شود که واحد بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی با نظارت و کنترل مستمر این اماکن و تدوین قوانین عملی و ضمانت اجرایی آنها و ارائه آموزشهای مناسب در سطح جامعه سلامت مردم و جامعه تضمین نماید.