سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ذبیح الله یوسفی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مژگان وفادار – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

تردیدی نیست که در شهرهای تحت پوشش شرکت اب وفاضلاب خراسان افزایش جمعیت وتوسعه صنایع , همراه با تولید روز افزون انواع گوناگون فاضلاب های شهری و صنعتی , تهدیدی جدی برای نزول کیفیت منابع ابی محدود میباشد. نیترات و هدایت الکتریکی یون های مهمی در بحث کیفیت اب اشامیدنی می باشد. از اینرو این تحقیق ضمن بررسی تمامی پارامترهای شیمیایی اب شرب در شهریور ۸۵ , به بررسی روند تغییرات نیترات و هدایت الکتریکی در منابع اب شرب شهر نیشابور طی ده سال اخیر پرداخته شده است. این تحقیق از نوع توصیفی –تحلیلی می باشد .وطی ان از کلیه چاه های تامین کننده اب شرب ( ۳۷ حلقه چاه )ازمایش جهتاندازه گیری غلظت پارامترهای شیمیایی اب انجام شده است.کلیه روش های ازمایش مطابق کتاب استاندارد متد می باشد . گرداوری نتایج ده سال گذشته نیترات و هدایت الکتریکی که جهت بررسی صورت گرفته است. حریم بهسازی وبهداشتی چاه های شهر نیشابورنسبتا در وضعیت متوسط قراردارند.یپ عمومی آب شهر .بی کربنات کلسیت می باشد. حداکثر هدایت الکتریکی آب در چاه های ۲۴-۲ با میزان ۱۴۵-۱۴۰۰ میکروزیمنس برسانتیمترملاحظه می شود و حداقل آن در چاههای ۱۳-۱۴-۱۵ با میزان ۵۷۰-۵۵۰-۵۹۰ میکروزیمنس برسانتیمتر مشاهده می شود. و برای شرب هر یک از این چاه ها مشکلی وجود ندارد. حداکثر نیترات آب در چاه ۲۹ با میزان ۴۹ میلیگرم درلیتر ملاحظه می شود و حداقل آن در چا ه ۱۶ با میزان صفرمشاهده می شود.مقدار نیترات برای چاه ها مشکلی برای شرب ایجاد نمی کند. این تحقیق نشان داد که روند افزایشی در میزان هدایت الکتریکی و نیترات دربعضی از نمونه های برداشت شده احتمالاً به دلیل نبود بارندگی ، کاهش حجم سازه های آب زیرزمینی و ورود آب های شور ، املاح خاک به سفره ها و عدم بهسازی اطاقک دهانه چاه بوده است.راهکارهای حفظ و ارتقا کیفی آب شهر نیشابور ; جایگزینی منابع آبی جدید – تکمیل شبکه فاضلاب – حذف فاضلاب صنایع .