سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمود اسکندری – دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، دانشکده فنی،
محمد رنجبر – دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، دانشکده فنی،

چکیده:

تاثیر عوامل مهم مانند دما، غلظت اسید، سرعت همزن و اندازه ذرات موثر بر سینتیک فرایند فروشست کنسانتره ایلمنیت کهنوج، مورد بررسی قرار گرفت. کنسانتره مذکور، در حرارت های ۷۰۰ تا ۹۰۰ درجه سانتیگراد تحت عملیات اکسیداسیون قرار گرفت و سپس، کنسانتره اکسید شده در حرارت های ۷۰۰ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد تحت عملیات احیاء قرار گرفت. مکانیزم کنترل کننده سینتیک عملیات فروشست برای هر سه نوع کنسانتره و همچنین عملیات اکسیداسیون و احیاء، مرحله نفوذ از لایه خاکستر تعیین شد، ثابت سینتیک عملیات لیچینگ کنسانتره اکسید نشده، اکسید شده و اکسید و احیاء شده به ترتیب برابر ۰/۹۵۸ ، ۰/۵۲۴ و ۰/۳۶۱ بر دقیقه بدست آمد. عملیات اکسیداسیون و اکسید واحیاء، منجر به کاهش سرعت عملیات شد. انرژی فعال سازی برای فروشست کنسانتره های مذکور به ترتیب برابر ۲۱/۵ ، ۴۸ و ۵۲/۳ کیلو ژول بر مول بدست آمد. مکانیزم کنترل کننده سینتیک عملیات برای ذرات درشت، واکنش شیمیائی و برای ذرات ریز، نفوذ از لایه خاکستر تعیین شد. افزایش دور همزن هم باعث افزایش سرعت و هم بازیابی نهائی عملیات لیچینگ شد. انرژی فعال سازی عملیات اکسیداسیون و احیاء به ترتیب ۴/۵ و ۲۰/۷ کیلوژول بر مول به دست آمد .