سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

افشین شریعت مهیمنی – استادیار دانشکده عمران
علیرضا شورشی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشکده عمران

چکیده:

سیستمهای حمل و نقل برای پاسخگویی به تقاضای سفرها، طراحی و اجرا به کارگیری می گردند که درطیآن با ارائه عرضه ای متناسب با تقاضا و اعمال مدیریت و کنترل بر روی عرضه و تقاضا، امکان انجام سفرها فراهم می گردد. انجام این روند با توجه به پیچیدگی و گستردگی رفتار انسانی کار مشکلی میباشد. زیرا چه در زمینه تقاضا و یا در رابطه با مدیریت و کنتترل بر روی نحوه پاسخگوئی به تقاضا و استفاده از آن، نیازمند به شناخت و تحلیل رفتارهای انسانی می باشیم. در شرایطی از بروز بحرانی مانند زلزله تحلیل رفتارهای انسانی کار بسیار مشکلی خواهد بود. در این وضعیت بخشی از ظرفیتها ودسترسی های شبکه حمل و نقل از دست رفته است و تقاضاهای بعد از زلزله نیز ضمن افزایش ناگهانی، رویکردی کاملا احتمالاتی دارند. از طرفی نیروهای اعمال کننده مدیریت و کنترل شبکه نیز یا آسیب دیده اند و یا رفتاری عیر مطمئن دارند . لذا ضرورلت دارد بویژه برای تحلیل شبکه حمل و نقل در برابر زلزله شناختی سنبی از رفتارهای انسانی داشته باشیم. در این مقاله سعی می گردد ضمن بررسی رفتار رانندگان در هنگام زلزله و بعد از آن به رفتار نیروی نیروی انتظامی و امداد نجات و نیروهای مدیریت بحران پرداخته شود. و با ارائه راهکارها و پیشنهاداتی آثار ناشی از مشکلات پیش آمده از رفتارهای انسانی بعد از بروز زلزله درسطح شبکه حمل و نقل را کاهش دهد.