سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی کفلو – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی ها
o rapaud – Université Claude Bernard-Lyon 1, LMI, bâtiment Bertholet, 69622 Villeurbanne cedex, France
s jacques – Université Claude Bernard-Lyon 1, LMI, bâtiment Bertholet, 69622 Villeurbanne cedex, France
p reynaud – INSA de Lyon, GEMPPM, Bâtiment Blaise Pascal, 69621 Villeurbanne cedex, France

چکیده:

درکامپوزیت های زمینه سرامیک که با فیبر پیوسته تقویت شده اند، سطح مشترک بین فیبر و ماتریس نقش مهمی بازی می کند. شناسایی و بهبود فاز بین سطوح خواص مکانیکی مواد را بهبود می بخشد.آزمایشات میکرو مکانیک مشخص می کند که سطوح لغزش بین فیبر و ماتریس زبر می باشد. زبری سطوح نقش مهمی در لغزش اصطکاکی و در نتیجه بر روی تنش برش (ISS) ایفاء می کند. در این پژوهش خواص بین سطوح در کامپوزیت SiCf/SiC با ساختارهای مختلف بین فازی توسط روش فشردن به بیرون Push-out، با وارد کردن نیرو بر روی مرکز یک فیبر کاملا پولیش شده، مطالعه می شود. جابجایی انتهای فیبر اندازه گیری می شود.در این روش (Push-out) که بر روی نمونه های نازک انجام می شود مستقیما امکان دستیابی به نیروی جدایش بین فیبر و ماتریس بدون هیچگونه تصحیحات و فشردگی الاستیک فراهم می گردد. در این حالت، ما می توانیم تاثیر تنش برشی بر روی رفتار لغزشی فیبر را مطالعه کنیم. در ضمن Push-back، یک افت پله ای Seating Drop در هنگام بازگشت فیبر به موقعیت اولیه اش مشاهده می کنیم که نمایانگر دامنه زبری بین فیبر و ماتریس است. علت این پدیده تشریح خواهد شد. در پایان نتایج بدست آمده از آزمایش Push-In نیز ارائه شده و با نتایج حاصله از آزمایش Push-out مقایسه خواهد شد.