سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهریار شریفی – دانشجوی مقطع دکتری بیومتریال، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فریبا اورنگ – دانشیار دانشکده مهندسی پزشکی، مدیر گروه بیومتریال، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
یوسف محمدی – دانشجوی مقطع دکتری بیومتریال، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هیدروژل ها، شبکه های پلیمری هستند که دارای قابلیت فوق العاده ای جهت استفاده در صنایع دارویی، بهداشتی، پزشکی و بیوتکنولوژی هستند. هیدروژل های مورد استفاده جهت رهایش دارو در بدن نسبت به شرایط فیزیولوژیکی محیط اطراف حساس بوده و نسبتب ه تغییرات دما و pH از خود واکنش نشان می دهند. در این پروژه هیدروژل های پلی اکریلیک اسید (PAA) گرافت شده با پلی اتیلن گلیکول (PEG) به منظرو حمل خوراکی داروهای خاصی سنتز شده اند و رفتارهای تورمی و رهایشی رنگ مدل بارگذاری شده از آنها در pH محیط معده و روده بررسی شده و جرم مولکولی بین اتصالات عرضی هیدروژل های کراس لنک شده محاسبه شده است.