سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی لطف الهی یقین – استادیار گروه عمران دانشگاه ارومیه
جمال الدین کریمی – دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد سازه دانشگاه ارومیه

چکیده:

فضای داخلی قابهایی که در عمل اجرا می شوند توسط دیوارهایی با مصالح بنایی پر شده و قاب را به یک قاب مرکب تبدیل می کنند.عموما در طراحی و محاسبات صرفا به سازه اصلی پرداخته می شود و به سازه فرعی ۰میانقاب) توجهی نمی شود. در این تحقیق مدلسازی یک قاب معمولی همراه یک قاب مرکب با به کارگیری روش المانهای محدود یا نرم افزار ANSYSانجام شده و رفتار و مدهای شکست آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.ملاحظه شده است که با توجه به سختی بالای قاب مرکب رفتار این دو قاب کاملا از هم متفاوت می باشد