سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصور قلعه نوی – دانشور گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
محسنعلی شایانفر – استادیار گروه مهندسی سازه دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

پیشرفت تکنولوژی بتن در سال های اخیر باعث امکان تولید بتن با مقاومت های متفاوت شده است . مشخصات مصالح بتن برای مقاومت های مختلف ، متفاوت بوده و لذا پاسخ مشخصه بتن به بار اعمالی همواره متفاوت است . بنابراین انتظار می رود ارائه یک معادله ریاضی که به تنهایی بتواند رفتار تنش- کرنش بتن را در محدوده وسیعی بیان کند ، کار مشکلی باشد . از طرفی ارائه رابطه ای که بیانگر رفتار واقعی تنش- کرنش بتن باشد در تحلیل غیرخطی اجزای محدود ساز ههای بت نآرمه بسیار حائز اهمیت است . در این مقاله ضمن ارائه برخی آزمایشات انجام شده بر روی نمونه ای بتنی ، روابط ارائه شده توسط محققین متعدد مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج تجربی مقایسه گردیده و محدوده کاربرد هر یک از روابط مذکور بیان خواهد شد . در پایان پیشنهاداتی در خصوص چگونگی استفاده از هر رابطه ای برای مقاومت های مختلف بتن ارائه خواهد شد