سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اطهره دادگری نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه بقایی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی متالوژی

چکیده:

دراین تحقیق رویین شدن آلومینیوم در محلول سود ۰ /۰۱ ملار و تاثیر آنیونهای کلرو سولفات و نیترات برروی رفتار آن به روش الکترو شیمیایی پلاریزاسیون و ac امپدانس مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که هر سه آنیون فوق حلالیت آندی را کاهش میدهند.آنیونهای Crوno3 باعث حفره دار شدن آلومینیوم میشود.ولی در مورد آنیون so4 حفره دار شدن مشاهده نشد.مکانیزم و چگونگی پوشش های رویین بر سطح آلومینیوم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.