سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آرش حق پرست – گروه انرژی های نو، پژوهشگاه نیرو
عباس بحری – گروه انرژی های نو، پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در تحقیق حاضر، با استفاده از نرم افزار تحلیل جریان فلوئنت، تحلیل دو بعدی آیرودینامیک جریان حول ایرفویل پره توربین بادی با ظرفیت ۲۵ کیلووات انجام شد . اساس تحلیل، روش حل عددی حجم محدوده می باشد . جهت ایجاد شبکه محاسباتی بی سازمان، از نرم افزار گمبیت استفاده شده است . معادلات دیفرانسیلی حاکم بر سیال، از نوع متوسط زمانی، جریان آشفته، دائمی، تراکم ناپذیر، دوبعدی بدون عبارت چشمه در مختصات کارتزین می باشد . در تحلیل موردنظر، از مدل آشفتگی K−ε استاندارد، قاعده توانی و الگوریتم سیمپل بترتیب برای مدل سازی آشفتگی جریان، تقریب شارهای جابجایی و تصحیح عبارت فشار استفاده شده است . در تحقیق حاضر، مدل سازی و تحلیل عددی دو بعدی جریان حول پره در مقاطع مختلف از ریشه تا نوک و در شرایط عملکردی طراحی، آستانه توقف و حد تحمل نهائی انجامشده و جزئیات میدان جریان اطراف پره به خصوص پدیده استال مورد بررسی قرار گرفته است . مقایسه مقادیر ضریب برآ ( در شرایط طراحی ) بدست آمده توسط تحلیل عددی با داده های آزمایشگاهی مربوط به همان نوع ایرفویل(NACA- 44XX) ، نشان می دهد که کار عددی حاضر، پیشگوئی نسبتاً دقیقی از الگوی جریان حول پره دارد . در این مقاله،پارامترهای تعیین کننده دیگر مانند توزیع ضریب پسا در طول پره و نیروهای تراست ( محوری ) و گرداننده از ریشه تا نوک تعیین گردیده و برای محاسبات سازه ای، در اختیار طراحان قرار گرفته است .