سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی حدیدی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تبریز
سهراب سوزنده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه تبریز
بابک بهامین فر – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

مقاومت و شکل پذیری یک قاب خمشی فولادی، بستگی زیادی به رفتار اتصال تیز به ستون دارد. بررسی های موجود طی زلزله های گذشته نشان از عملکرد ضعیف این قابها دارد. در این مقاله با هدف بهسازی رفتار اتصال خمشی تیر به ستون از لچکی های باریک شونده استفاده گردیده است. برای بررسی رفتار این نوع اتصال، مدل المان محدود سه بعدی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان می دهد که با استفاده از لچکی باریک شونده می توان محل تشکیل مفصل پلاستیک را از بر ستون به داخل تیر انتقال داد. همچنین با این روش می توان به توزیع مناسبی از تنش در نوار جوش دسترسی پیدا کرد. بررسی های انجام شده نشان می دهد با تقویتاتصال توسط لچکی های باریک شونده، می توان سختی جانی قاب را نیز افزایش داد. در این مقاله با بررسی طولهای مختلف از لچکی و نتایج حاصل از آن، طول بهینه ای برای ناحیه انتهایی لجکی پیشنهاد می گردد.