سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیامک فیضی – دانشجوی دکترای خاک و پی, دانشکده فنی دانشگاه تهران، شرکت مشاوره مهاب ق
علی اصغر میرقاسمی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران، شرکت مشاوره مهاب قدس
شاهین قانونی – مدیر بخش مکانیک خاک و سنگ, شرکت مشاوره مهاب قدس

چکیده:

این مقاله, با به کار گیری نرم افزار FLAC 3-Dتحلیل هایی بر روی سد سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی صورت گرفته است[۱]. عوامل بسیاری در پاسخ سه بعدی سد تاثیر گذار است وکه از آنجمله شکل هندسه دره است و درمبحث تحلیل دینامیکی, طیف ورودی و شکل موج و….بیشتر مطرح می شود.در این مقاله با در نظر گرفتن شکل دره های مختلف و با شیبهای متفاوت و در نظر گرفتن مدل رفتاری موهر-کولمب, تحلیل های استاتیکی و دینامیکی بر روی یک سد با هسته آسفالتی انجام شده و مقادیر تغییر مکان و تنشها و دیگر پارامترهای مهم بدست آمده است