سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل قوانلو – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه شیراز
فرهنگ دانشمند – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
بابک پناهی – دانشجو، دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه شیراز
ایرج رجبی – مربی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

بررسی اثر پدیده انفجار بر روی رفتار سازه های مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو بررسی رفتار سازه های مختلف در مقابل انفجار در هوا و زیر آب مورد توجه محققین مختلف قرار گرفته است. در مقاله ی حاضر اثر انفجار زیر آب را بر یک سد لاستیکی مورد بررسی قرار خواهیم داد. سد های لاستیکی یک گروه بسیار مهم از سازه های بسیار انعطاف پذیر هستند که از یک پوسته ساخته شده و از یک یا دو نقطه به بستر کانال یا رودخانه متصل می شود. این سد ها توسط آب یا هوا پر شده و شکل می گیرد. در این مقاله ابتدا تئوری موجود برای انفجار زیر آب ارائه می گردد و سپس با نوشتن معادلات تعادل و هندسی برای یک المان سازه، شکل تعادل سد در حالت دو بعدی به صورت معادلات صریح ارائه می گردد.سپس برای مدل سازی انفجار زیر آب و پاسخ گذرای سد لاستیکی در برابر انفجار از نرم افزار المان محدود ABAQUS استفاده می شود. برای تائید نتایج حاصل از روش ارائه شده در این مقاله، نتایج تحلیلی با نتایج تجربی و عددی موجود درمنابع، مقایسه می شود. نتایج این مقایسه نشان می دهد که روش ارائه شده در مقاله حاضر، روشی مناسب با دقت خوب برای پیش بینی رفتار استاتیکی سازه و رفتار دینامیکی آن در مقابل انفجار زیر آب می باشد