سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی عیان بد – کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت از مواد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی،
محمدجعفر هادیان فرد – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهن

چکیده:

آلیاژهای کار شده سری ۵xxx شامل آلیاژهای Al-Mg-Cr ,Al-Mg-Mn-Cr از مقاومت به خوردگی خوبی بخصوص در محیطهای دریایی برخوردار هستند . یکی از مهمترین و پر استفاده ترین آنها آلیاژ۵۰۸۳H321 می باشد که بطور وسیعی در شناورهای دریایی کشورمان مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین مهمترین روش ایجاد اتصال در شناورهای دریایی استفاده از ورق های نازک و تکنیک پرچ) کاری می باشد . یکی از پر استفاده ترین پرچها در این زمینه پرچ توپر۲۱۱۷T4 (Solid Shank Rivet می باشد . از آنجایی که محیط های دریایی به دلیل بالا بودن در صد رطوبت نسبی و حضور یونهای کلر از خورنده ترین محیط ها می باشند بررسی رفتار آلیاژ مذکور در تماس با پرچ مورد نظر و محیط خورنده دریایی از اهمیت خاصی بر خوردار می باشد . بدین منظور نمونه هایی با ابعاد cm ۲ × ۲ از جنس آلیاژ ۵۰۸۳H321 بعنوان نمونه های مرجع و نمونه هایی با همین ابعاد که در مرکز خود شامل یک پرچ توپر۲۱۱۷T4 بودند جهت آزمایشات پلاریزاسیون تهیه شدند . نمونه ها به صورت پتانسیودینامیکی در آبطبیعی دریا و آب مصنوعی دریا ASTM D1141 مطابق با استاندارد ASTM G5 پلاریزه شدند و بکمک روش اکستراپولاسیون تافل پارامتر های ثابت تافل در منطقه آندی ba ، ثابت تافل در منطقه کاتدی bc ، دانسیته جریان خوردگی icorr ، پتانسیل خوردگی Ecorr و سرعت خوردگی mm/yr برای هر نمونه بدست آمد . در پایان اثر وجود پرچ ۲۱۱۷T4 بر پارامترهای فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت