سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد دهقانی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی یزد،دانشکده نساجی
زهرا شکاری – پارک علم و فناوری یزد،شرکت نانو کیمیای کویر یزد
نوید نصیری زاده – دانشگاه آزاد اسلامی یزد،دانشکده نساجی
علی مودتی بافکر – دانشگاه آزاد اسلامی یزد،دانشکده نساجی

چکیده:

متیلن بلو از جمله ترکیبات رنگی پرکاربرد در صنعت نساجی بوده و جزء دسته رنگهای تیازینی می باشد به همین دلیل بررسی خصوصیات و نحوه عمل این ترکیب دارای اهمیت می باشد دراین پروژه به بررسی خواص الکتروشیمیایی و اسپکتروفتومتری متیلن بلو پرداخته شده است سپس شرایط رنگرزی آن بهینه شد. نخست به منظور محاسبه pKa1 ترکیب رنگی ولتاموگرام الکترود اصلاح شده با متیلن بلو در سطح الکترود کربن شیشه ای مورد بررسی قرارگرفت. و با توجه به اینکه ترکیب رنگی به PH محیط وابستگی نشان داد pKa1 ترکیب مذکور برابر ۶/۵ بدست امد. سپس جهت به دست اوردن بیشینه جذب رفتار اسپکتروفتومتری ترکیب مذکور مورد ازمایش و مطالعه قرار گرفت. برای این منظور طیفهای جذبی ترکیب رنگی در محلولهایی با ph های مختلف رسم گردیدند و براساس داده های تجربی حاصل مشخص گردید که بیشینه جذب محلولهای رنگی حاصل از ترکیب مذکور در pH های مختلف برابر با ۶۶۴nm بدست امد. در نهایت رنگرزی کالاهای پنبه ای در شرایط مختلف بررسی شد که pH=5 بالاترین میزان رمق کشی را نشان داد .