سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا شکاری – پارک علم و فناوری یزد،شرکت نانو کیمیای کویر یزد
حامد دهقانی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی یزد،دانشکده نساجی
سعید جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی یزد،دانشکده نساجی
حسین دهقانی – دانشگاه آزاد اسلامی یزد،دانشکده نساجی

چکیده:

فلاونوییدها ترکیباتی از خانواده ی پلی فنولی بوده که در سیستمهای زنده وجود داشته و به دلیل خواص آنها به ویژه به عنوان داروها به شیوه های سنتزی نیز تهیه می شوند یکی از مهمترین فلاونوییدها هماتوکسیلین است که علاوه بر خواص دارویی و انتی اکسیدانی از دیرباز از آن به عنوان یک رنگدانه طبیعی در فرایند رنگرزی استفاده شدهاست دراین کار پژوهشی در ابتدا رفتار الکتروشیمیایی هماتوکسیلین به عنوان یک ترکیب رنگی طبیعی در محیط ابی با استفاده ازتکنیک ولتامتری چرخه ای پرداخته شد. به منظور مطالعه ی الکتروشیمیایی ترکیب مذکور ولتاموگرام های چرخه ای محلول ابی ترکیب رنگی در سطح الکترود کربن شیشه ای برهنه در ph مختلف رسم شدند. با استفاده از داده های این ولتاموگرام ها نمودار تغییرات پتانسل فرمال برحسب PH رسم شده و با استفاده از آن مقادیر PKa هماتوکسیلین به ترتیب برابر ۷/۱ و پتانسیلهای استاندارد برای دو واکنش هماتوکسیلین به ترتیب برابر ۴۵۱mV و ۳۲۵mV به دست امدند. از طرفی براساس بررسی اثر دما بررفتار الکتروشیمیایی هماتوکسیلین تغییر انتالپی و انتروپی در دمای ۲۵ درجه برابر ۱۲۵/۴-kJ/mol و ۰/۱۱۶kJ/molK بدست امده اند.