سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد بهمن پور – کارشناسی ارشد گرایش شناسایی و انتخاب مواد، پردیس دانشکده فنی دانشگاه
سعید حشمتی منش – دانشیار دانشکده مهندسی و متالورژی و مواد، پردیس دانشکده فنی دانشگاه
سید فرشید کاشانی بزرگ – استادیار دانشکده مهندسی و متالورژی و مواد، پردیس دانشکده فنی دانشگاه

چکیده:

در ایم مقاله اثر ترکیب شیمیایی بر رفتار انجمادی و ساختار ریختگی آلیاژ بر پایه ترکیب بین فلزی TiAl مورد مطالعه قرار گرفته است. عناصر سیلیسیم و نایوبیوم در راستای بهبود ساختار و خواص به آلیاژ افزوده شده اند. نتایج نشان داد که عنصر نایوبیوم منطقه فاز دمای بالای β را گسترش داده به نحوی که تشکیل این فاز را به عنوان فاز انجمادی اولیه ترغیب می نماید. فاز مذکور در شرایط ریختگی تا دمای اتاق به صورت شبه پایدار باقی مانده و از رشد فاز آلفا اولیه جلوگیری می نماید. رسوبات بر مبنای سیلیساید تیتانیم در اثر واکنش یوتکتیکی در حین انجماد تشکیل گردید. نقش مهم این رسوبات به لحاظ مورفولوژی و چگونگی توزیع در زمینه آلیاژ ریختگی در ساختار آلیاژ کارشده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.