سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد ساعتچی – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی نیلفروش همدانی – شرکت مهندسی طرح گستر اصفهان

چکیده:

در این مقاله کرومایزینگ فولاد ساده کربنی به روش سمانتاسیون جعبه ای و مطالعه رفتار اکسیداسیون نمونه های پوشش شده در سه دمای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اثر افزودن آلومینیوم به صورت فرو الومینیوم به پودر بکار رفته در علمیات کرومایزینگ بر رفتار اکسیداسیون نمونه های پوشش شده مطالعه گردیده است. ساختار میکروسکوپی نمونه های پوشش شده توسط میکروسکوپ نوری بررسی شده و نمونه های اکسید شده تحت مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) قرار گرفته و سعی شدهرفتار اکسیداسیون نمونه های پوشش شده توجیه گردد.
نتایج نشان دهنده افزایش مقاومت به اکسیداسیوننمونه ها با اعمال کرومایزینگ بر روی فولاد در دماهای زیر ۸۰۰ درجه سانتی گراد می باشد و افزودنآلومینیوم به پودر عملیات کرومایزینگ تاحدی باعث بهبود مقاومت به اکسیداسیون می گردد.