سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش بیگدلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا -قطب علمی هیدرودینامیک و متحرکهای
محمد سعید سیف – استاد قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی – دانشکده مکان
حمید مهدیقلی – استاد قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی – دانشکده مکان

چکیده:

مقالات کمی به شبیه سازی شناور تندرو در موج به صورت عددی می پردازند . مقاله موجود به بررسی رفتار بدنه شناور تندرو در مقابل امواج از طریق مدل سازی عددی به وسیله نرم افزارAnsys-CFX می پردازد . این مدل سازی در ۳ مرحله انجام گرفته است .در قدم اول موج خطی در دامنه تولید شد و بررسی آن نشان داد که دارای افت دامنه ۱۰ % در هر طول موج می باشد که برای مدل سازی قابل قبول است . در قدم دوم شناور در آب آرام حرکت داده شد که به تریم ۴٫۵ درجه ای در سرعت ۱۰ گره دریایی در حالت پایدار رسید . در گام نهایی شناور در موج مدل شد و موج خطی به شناور در حال حرکت با سرعت ثابت تابیده شد. در نهایت پاسخ های شناور نسبت به موج تحریک کننده بدست آمد و نمودار پاسخ به تحریک برای یک فرکانس رسم شد .