سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد میرزاده – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس نجفی زاده – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد مؤذنی – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان
محسن کاظمی – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان

چکیده:

رفتار فولاد AISI 630 در حین تغییر فرم در دمای بالا توسط آزمایش فشار داغ در محدوده دمایی ۹۵۰ تا ۱۱۵۰ درجه سانتیگراد و نرخهای کرنش بین ۰/۰۰۱ و (۱-)۱۰s و با اعمال کرنش حقیقی ۰/۹ مورد بررسی قرار گرفت. بررسی منحنی های سیلان به همراه نمودارهای نرخ کارسختی بر حسب تنش در کنار برسی های ریزساختاری، انجام شدن تبلور مجدد دینامیکی را در تمامی شرایط تغییر فرم آزمایش شده تأیید کردند. در اکثر حالتهای تغییر فرم، تبلور مجدد دینامیکی تک اوجی رخ داد. در دماهای بالا و نرخهای کرنش بسیار پایین، به جای رفتار متداول سیکلی، رفتار جدیدی در این فولاد مشاهده شد که رفتار حالت پایای گذرای چند گانه (MTSS) نامیده شد. در مواردی که رفتار سیلان تک اوجی وحود داشت، تبلور مجدد دینامیکی توسط مکانیزم گردنبندی انجام می شد که نتیجه آن، اصلاح اندازه دانه بود. اما در شرایطی که رفتار حالت پایای گذرای چند گانه رخ داده بود، تحولات ریزساختاری مشابه با حالت سیکلی بود با این تفاوت که تغییرات اندازه دانه میانگین، چشمگیر نبود.