سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر خامئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و ن
کامران دهقانی – دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت دانشگاه ص
حامد توکلی – کارشناس ارشد مهندسی مواد مرکز مواد پیشرفته فلزی

چکیده:

از آنجا که آلیاژهای Ni60%wt-Ti40%wt دارای رفتار ترمومکانیکی ناشناختهای میباشد و در حین فشار گرم ایجاد منحنیهای تنش-کرنش غیرنرمالی میکنند، در این پژوهش سعی شده است که رفتار مکانیکی آنها با جزئیات کامل مورد بررسی قرار گیرد. پس از ذوب و ریختهگری این آلیاژ و تهیه نمونه تست فشار گرم، نمونهها در درجه حرارتهای ۹۵۰°C و ۱۰۰۰°C و ۱۰۵۰°C در نرخ کرنشهای (نرخ های کرنش در متن اصلی مقاله) تا کرنش ۲۰ درصد مورد آزمایش فشارگرم قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد که منحنیهای تنش-کرنش در حین فشارگرم رفتار غیرعادی مستحکم شدن را از خود نشان میدهند. این رفتار که بستگی به مقدار نرخکرنش و دما دارد بهطور کامل مورد بررسیهای میکروسکوپ نوری قرار گرفته است.