سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید حسن رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی متالوژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه
احمد علی آماده – استادیار
سعید رضا الله کرم – استادیار
حمید رضا قاسمی منفرد راد –

چکیده:

در تحقیق حاضر رفتار تریبولوژیکی پوششهای کامپوزیتی الکترولس Ni-B-P-xMoS2 مورد بررسی و در مواردی با پوشش زمینه Ni-B-P مقایسه شده است. بدین منظور برروینمونه های متعدد از جنس فولاد ساده کربنی عملیات پوشش دهی تحت شرایط یکسان حمام PH حمام ۱۲٫۵ و درجه حرارت ۸۰ درجه سانت یگراد و غلظتهای متفاوت MoS2 صورت پذیرفت. سپس نمونه ها در دمای ۴۰۰-۳۵۰ درجه سانتیگراد تحت عملیات حرارتی سخت کردن پوشش قرارگرفته است. به منظور تعیین مقاومت سایشی و ضریب اصطکاک از یک دستگاه سایش پین برروی دیسک استفاده گردید. ازمایشها تحت نیروهای ۱۰ ،۴۰ ، ۶۰ نیوتن با سرعت لغزشی ثابت ۰٫۲ متر بر ثانیه در هوای خشک و دمای محیط صورت گرفتند.