سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمیدرضا قاسمی منفرد راد – دانشیار
جعفر راثی زاده غنی – استادیار

چکیده:

در این پژوهش اثر دمای نیتروژن دهی و پارامترهای سایش بر رفتار تریبولوژیک فولاد ۳۱CrV3 بررسی شده است. برای این منظور تعدادی نمونه با استفاده از یک دستگاه نیتروژن دهی پلاسمایی پالسی در دماهای ۴۵۰ و ۵۰۰ تحت عملیات نیتروژن دهی پلاسمایی قرار گرفتند. آزمایشهای سایش با روش پین روی دیسک تحت بارهای اعمالی وسرعتهای لغزش مختلف در دمای ٥٠٠ انجام گرفت. کاهش وزن و ضرائب اصطکاک کلیه نمونه ها اندازه گیری شدوکلیه نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی, میکرو سختی سنج و دستگاه زبری سنج مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج نشان می دهند که با انجام عملیات نیتروژن دهی پلاسمایی تحت شرایط فوق, سختی سطح و مقاومت سایشی نمونه های نیتروژن دهی شده بهبود می یابد. همچنین با افزایش بار اعمالی و سرعت لغزش, نرخ سایش و ضریب اصطکاک نمونه های نیتریده شده افزایش نشان می دهد.