سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا زرگران – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، گروه صنعتی مواد، دانشکده مکانیک،
مهرداد آقایی خفری – دانشیار مهندسی مواد

چکیده:

در این تحقیق رفتار تغییر شکل سیکلی (پاسخ تنش سیکلی) دما بالای آلیاژ ۱۵-۵PH تحت خستگی کم چرخه بررسی تحت خستگی کم چرخه بررسی شذه است. تستهای خستگی بصورت محوری، تحت شرایط کرنش ثابت (در محدوده ۰٫۵-۱٫۱ %) و به صورت کاملا معکوس (R= -1) در دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد انجام شدند. نتایج خستگی کم چرخه این آلیاژ بصورت منحنی های هیستریسز، تنش- کرنش سیکلی و پاسخ تنش سیکلی ارائه شده است. با توجه به نتایج، رفتار تغییر شکل سیکلی آلیاژ شامل سه مرحله: کارنرمی اولیه، کارسختی بعدی و در نهایت افت سریع بار، می باشد. از روی بحثهای صورت گرفته در این مقاله، رفتار کارنرمی آلیاژ ناشی از فرآیندهای بازیابی نابجاییها و کارسختی آلیاژ ناشی از تشکیل نابجاییها و واکنش بین نابجاییها و رسوبات، پیشنهاد می شود. همچنین افت بار نهای ناشی از رشد ترک های تشکیل شده در سیکل های قبلی می باشد.